Co zawiera inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza?

Kategoria: Budowa domu

Kupujemy wymarzoną działkę, przygotowujemy plany budynków, które mają się na niej pojawić, przystępujemy do stawiania wymarzonego domu, a kiedy jest on już gotowy, czekamy aż będziemy mogli się do niego wprowadzić. Jednak zanim do tego dojdzie, będziemy musieli dopełnić wielu ważnych formalności, a jedną z nich jest inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. Warto wiedzieć, co to jest, kiedy powinna być wykonana i co więcej, kto ją może przeprowadzić, abyśmy mieli pewność, że wszystko odbywa się zgodnie z prawem. Przede wszystkim inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza może być wykonana dopiero po zakończeniu budowy wszystkich obiektów budowlanych. Dopiero kiedy zostanie przeprowadzona, będzie można oddać takie budynki do użytku, a więc legalnie zacząć z nich korzystać. Warto więc wiedzieć, czym jest inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i jak powinna być wykonana.

Na czym polega inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza?

Im większa jest nasza wiedza na temat jakichś działań, tym łatwiej jest nam zrozumieć po co musimy je wykonać i tym mniej się buntujemy przeciwko ich wykonaniu. Dlatego też, warto sprawdzić na czym polega inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza i dlaczego jest ona taka ważna. Przede wszystkim inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza pozwala na uzyskanie aktualnych informacji o przestrzennym usytuowaniu poszczególnych budynków, jak i innych elementów, które znajdują się na naszej działce. Sprawdzane są również przyłącza, aby upewnić się, czy wszystko zostało wykonane tak, jak było ustalone w pozwoleniu na budowę, o którą wcześniej się staraliśmy.

Kiedy zostanie przeprowadzona taka inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, można nanieść odpowiednie informacje na mapę, co oznacza możliwość uzupełnienia informacji o danym terenie, jak i o budynkach, które się na nim znajdują.

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza musi być przeprowadzona przez specjalistów

Oczywiście, takich pomiarów czy naniesień na mapę, nie może wykonać dowolna osoba. Musi się tym zająć ktoś, kto posiada odpowiednie uprawnienia zawodowe, w zakresie geodezji i kartografii. Taka inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza obejmuje również dwa pomiary, a więc pomiar bieżący, który dotyczy tych rzeczy, które w trakcie budowy muszą być zakopane, jak chociażby sieć kanalizacyjna, jak i pomiar końcowy, który odbywa się już po zakończeniu budowy. Musimy mieć również świadomość, że w momencie kiedy przeprowadzana jest inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, wszystko musi być odpowiednio i dokładnie opisane w specjalnym dzienniku, tak aby nie było tutaj żadnych wątpliwości. Dopiero kiedy zostanie przeprowadzona taka inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, która potwierdzi, że wszystko odbyło się zgodnie z uzyskanymi pozwoleniami, będziemy mogli zacząć korzystać z naszych budynków. Ważne jest też to, aby taka inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza była przeprowadzona przez specjalistę, który posiada w tym zakresie niezbędne uprawnienia. Tylko wówczas będziemy mieli pewność, że wszystko jest tak, jak być powinno. Dlatego też pamiętajmy, że geodeta musi się pojawić na naszej działce nie tylko na początku budowy, aby wykonać niezbędne pomiary, ale również na jej koniec, aby sprawdzić, czy wszystko odbyło się tak jak powinno i jednocześnie też, żeby nanieść niezbędne budynki w odpowiednim miejscu na mapie. Oczywiście, po zakończeniu pomiarów, wszystkie dane muszą być przekazane do odpowiedniego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, jak i kierownikowi budowy.