Zwalczanie chwastów w zbożach

Kategoria: Ogród i taras

Ochrona roślin przed chwastami ma niemałe znaczenie w uprawie zbóż. Skuteczne zwalczanie chwastów bez wątpienia przyczynia się do osiągnięcia wysokiego plonu. By zwalczać chwasty z oczekiwanym skutkiem, niezbędna jest znajomość ich biologii, ale również znajomość ochrony chemicznej.

Walka z chwastami w zbożach

Nie bez znaczenia pozostaje dobranie odpowiedniego terminu na rozpoczęcie zwalczania chwastów w zbożach. Kiedy najlepiej zacząć taką walkę z chwastami? Już jesienią! Największą grupę uciążliwych chwastów stanowią te, które wschodzą jesienią i zimują. Należą do nich takie rośliny jak: miotła zbożowa, chaber, mak, rumian polny czy rumianek pospolity. Walkę z takimi chwastami warto zatem rozpocząć jak najwcześniej, już podczas jesiennych zabiegów. Z kolei zabiegi wiosenne możemy traktować jako uzupełnienie. Do walki z chwastami najlepiej wykorzystać specjalne herbicydy, stosowane albo bezpośrednio po siewie, albo od fazy pierwszego liścia.

Herbicydy w ochronie roślin przed chwastami

Do ochrony zbóż przed chwastami warto wykorzystać herbicydy. Mogą być to herbicydy używane jak najwcześniej, czyli takie użyte bezpośrednio po siewie. Tego typu herbicydy okażą się skuteczne w walce z makiem polnym, maruną bezwonną i miotłą zbożową. Zwalczą je całkowicie. Z kolei ograniczą występowanie wyczyńca polnego czy przytulii czepnej. Z kolei herbicydy używane od fazy pierwszego liścia to środki, które stosuje się po wschodach zbóż, od fazy pierwszego do drugiego liścia danej rośliny uprawnej. Preparaty można używać do zwalczania chwastów w pszenicy ozimej, życie ozimym i pszenżycie ozimym – tylko raz w danym sezonie. Do chwastów wrażliwych na herbicydy stosowane od fazy pierwszego liścia należą: mak polny, miotła zbożowa, przytulia czepna i maruna bezwonna.

Prawidłowe stosowanie herbicydów w zwalczaniu chwastów w zbożach

Jeśli dotąd nie przeprowadzano żadnych zabiegów jesiennych, po zimie należy uważnie przyjrzeć się uprawom, by jak najlepiej dobrać do nich herbicyd, a także prawidłowo dobrać jego dawkę do fazy rozwoju, w której znajduje się zarówno chwast, jak i roślina uprawa. Obecnie na rynku dostępna jest szeroka gama herbicydów, dlatego nie będzie problemu z doborem jak najlepiej dopasowanego środka. Pamiętajmy również o zasadach integrowanej ochrony roślin, która zakłada rotację herbicydów, które używane są do ochrony roślin na tym samym polu. Przestrzeganie tej zasady uchroni nas przez uodpornieniem się chwastów na stosowane przez nas środki.